Od narodzin…
poprzez młodość …
po starość i śmierć…

do ponownych narodzin XXI wieku ….

Narodziny – 1906 rok

Lata 1922 -1925

Lata 1926 – 1934

Lata 1934 – 1938

Po 1938

Do 2007 roku

Śmierć starego Schroniska – rozbiórka

Narodziny nowego Schroniska

Zdjęcia ze zbiorów pocztówek Michała Bartyzela

http://www.e-zawoja.com/