„…Jeśli chcesz znaleźć źródło musisz iść w góry, pod prąd..” – Leskowiec

4 marca 2010

„…Jeśli chcesz znaleźć źródło musisz iść w góry, pod prąd,
Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,
Wiesz, że ono musi tu gdzieś być… (-)
„Strumieniu, leśny strumieniu, odsłoń mi tajemnicę
swego początku!…”

/Źródło – Tryptyk Rzymski” 2003r. Jan Paweł II/
»