Tak blisko, a tak pięknie …. – Koskowa Góra

4 marca 2010

Gór mi mało i trzeba mi więcej
Żeby przetrwać od zimy do zimy
Ktoś mnie skazał na wieczną wędrówkę
Po śladach, które sam zostawiłem

Tak blisko, a tak pięknie ….
»